OBCHODNÍ PODMÍNKY

Provozovatel internetového obchodu:   AUTOKLIMEŠ se sídlem Kojetínská 56, Přerov 750 02 IČ: 646 00556, DIČ: CZ7611205690

Tyto obchodní podmínky upravují dodavatelsko-odběratelské vztahy v oblasti prodeje příslušenství pro automobily (dále jen zboží) prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.autoklimes.cz. Jsou závazné při prodeji zboží kupujícímu.  

1. Ceny v systému jsou aktuální a konečné, včetně DPH a bez dalších poplatků, vyjma poplatků za poštovné. Veškeré uvedené informace o zboží jsou převzaté od našich dodavatelů. Nepřebíráme zodpovědnost za jejich platnost. V případě obrázků uvedených u zboží se jedná o ilustrační obrázky, takže nemusí přesně odpovídat  uvedenému zboží.

2. Objednávky: Jednotlivé prodeje se uzavírají na základě objednávek kupujícího vytvořených v on-line obchodě www.autoklimes.cz. Všechny objednávky jsou závazné. Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:  identifikaci kupujícího, množství požadovaných kusů produktu,  požadovaný způsob platby, způsob dodání zboží, místo plnění a cenu.

3. Možnosti platby a dodání zboží:

a) Hotovostí nebo platební kartou při osobním odběru na prodejně. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.  Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.                           b) Hotovostí při doručení zboží na dobírku.                                                                                         c) Bankovním převodem předem na CZK účet ČSOB: č.ú. 224637887/0300. Jako VS použijte číslo objednávky.

Cena přepravného je 150 Kč včetně DPH.                                                                                                                                                 


4. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího v případě neosobního způsobu doručení zboží (nevztahuje se na osobní převzetí zboží na prodejně): Zákazník má právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, postupujte následovně:
a) Kontaktujte nás e-mailem nebo telefonicky (kontakt uveden na hlavní straně) s žádostí o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a Vaším číslem účtu či adresou pro vrácení peněz.
b) Zašlete zboží zpět na naši adresu (Kojetínská 3036/56 Přerov 750 02) a to takto:     
- zboží musí být v původním nepoškozeném obalu    
- zboží nesmí být použité    
- zboží musí být nepoškozené    
- zboží musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.)    
- společně se zbožím musí být zaslán doklad o koupi nebo jeho kopie.
Zboží, prosím, posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě    k nám (doporučeně neznamená na dobírku). Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme bohužel moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.   

5. Reklamační řád: Reklamace se řídí platnými právními předpisy, zejména Občanským zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele.

a) Záruční doba Prodávající odpovídá kupujícímu za vady věci, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (zákonná záruka). Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Po uplynutí záruční doby zaniká odpovědnost prodávajícího za vady zboží, které nebyly v této lhůtě u prodávajícího zákazníkem uplatněny. Zákonná záruční doba na spotřební zboží činí 24 měsíců, pokud není u jednotlivých produktů v e-shopu uvedeno jinak. Někteří výrobci nabízejí záruku delší.

b) Oznámení vady Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem www.autoklimes.cz reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci písemně na naší adrese, na e-mailové adrese autoklimes@email.cz  Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, email (je-li k dispozici), číslo daňového dokladu, popis závady a popis toho, jak závada vznikla pokud možno přímo s fotkou závady. Obratem po obdržení oznámení o závadách prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (sídlo prodávajícího, sídlo výrobce, autorizovaný servis apod.). Kupující k reklamaci předloží zboží nejlépe včetně veškerého příslušenství (v zájmu rychlého vyřízení reklamace) a v originálním obalu (není však podmínkou). V případě, že kupující originální obal nemá, je povinen na vlastní náklady zajistit jiný vhodný obal, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě může dojít k jeho poškození a následnému zamítnutí reklamace. Pro uplatnění reklamace je nutné doložit uskutečnění nákupu, nejlépe přiložením prodejního dokladu o zakoupení věci (např. faktura). Dopravu na místo uplatnění reklamace hradí kupující. Kupující má právo na náhradu těchto nákladů v případě kladného vyřízení reklamace avšak pouze v nutné výši.

c) Nároky z odpovědnosti za vady vzniklé v záruční době Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou, není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.  Kupující je povinen při převzetí zboží zaslané zásilkovou službou zboží prohlédnout a případné zjevné poškození během přepravy neprodleně ohlásit do 24h od převzetí zboží buď e-mailem na autoklimes@email.cz, nebo na tel: +420 778 051 088. Jedná se především o vadnou povrchovou úpravu, poškození laku, odřeniny, prasklé části, chybějící díly apod. Na pozdější oznámení o poškození zboží během přepravy a výše popsaných situacích nebude brán pochopitelně zřetel.  V případě odstranitelné vady má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Pokud se jedná o vadu neodstranitelnou a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat (třetí stejná vada či čtvrtá jakákoli). Jde-li o jinou vadu neodstranitelnou a kupující nepožaduje výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.  V případě provedené záruční opravy se záruka na zboží prodlužuje o dobu, po kterou v důsledku jejího provádění nemohl zákazník zboží řádně užívat. Prodávající dopraví opravené nebo vyměněné zboží k zákazníkovi na vlastní náklady přepravní službou nebo poštou. Provozovatel internetového obchodu vyřídí Vaši reklamaci nejpozději do 30ti kalendářních dnů od jejího uplatnění.

d) Zboží vyloučené ze záruky Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením věci do provozu, bude považována za vadu věci, jen pokud tato montáž bude provedena prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího. To platí rovněž v případě, kdy montáž nebo jiné uvedení věci do provozu provedl kupující a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži nebo k uvedení věci do provozu. Záruku nelze uplatnit zejména za zboží: - poškozené živly (voda, oheň, blesk, elektrický výboj…), včetně koroze  - s prošlou záruční lhůtou v den doručení zboží k reklamaci - mechanicky poškozené (roztržené, prořízlé, propálené, odřené, se znaky pádu atd.) - poškozené nesprávným použitím v rozporu s běžnými zásadami používání  - zboží poškozené neodborným servisním zásahem Prodávající může v případě zřetelné manipulace se záručním listem (přepisování apod.) nebrat takto pozměněný záruční list za průkazný (např. pro uznání počtu již proběhlých reklamací). Nemůže se ale tak vzdát své odpovědnosti za vady ze záruky.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. září 2017.  

U zboží zvolte Přidat do oblíbených.
Košík je prázdný.
zboží v e-shopu: 78 e-shop systém banan.cz